1. Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với trang web kienthucmarketing.com (“Trang web”). Tại kienthucmarketing.com, chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách Riêng tư này trình bày các loại dữ liệu chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng và bảo vệ dữ liệu đó, cũng như quyền của bạn liên quan đến thông tin của bạn. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các thực tiễn được mô tả trong Chính sách Riêng tư này.

2. Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin khác nhau khi bạn tương tác với Trang web của chúng tôi, bao gồm:

  • Thông tin cá nhân: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email và thông tin liên hệ của bạn khi bạn đăng ký nhận tin tức, gửi biểu mẫu hoặc tương tác với các tính năng của Trang web chúng tôi.
  • Dữ liệu nhật ký: Máy chủ của chúng tôi có thể tự động ghi lại một số thông tin như địa chỉ IP, loại trình duyệt, trang đã truy cập và URL trang chuyển đến/ra.

3. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin đã thu thập cho các mục đích khác nhau, bao gồm:

  • Cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi
  • Trả lời câu hỏi và yêu cầu của bạn
  • Gửi tin tức, cập nhật và nội dung khuyến mãi
  • Phân tích và theo dõi mẫu sử dụng

4. Cookies và Công nghệ theo dõi

Chúng tôi sử dụng cookies và các công nghệ theo dõi tương tự để tăng trải nghiệm của bạn trên Trang web của chúng tôi. Bạn có thể kiểm soát việc sử dụng cookies qua cài đặt trình duyệt của bạn.

5. Chia sẻ dữ liệu

Chúng tôi không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba cho mục đích tiếp thị của họ. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy để hỗ trợ chúng tôi vận hành Trang web và thực hiện kinh doanh của chúng tôi.

6. Lựa chọn của bạn

Bạn có quyền truy cập, cập nhật và xóa thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có thể chọn không nhận email khuyến mãi từ chúng tôi. Vui lòng liên hệ chúng tôi tại [địa chỉ email liên hệ] để thực hiện các quyền này.

7. Bảo mật

Chúng tôi thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập hoặc tiết lộ trái phép.

8. Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thực tiễn bảo mật hoặc nội dung của những trang web đó.

9. Thay đổi Chính sách Riêng tư này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Riêng tư này thường xuyên. Phiên bản cập nhật sẽ được đăng trên trang này với ngày có hiệu lực đã được điều chỉnh.

10. Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan ngại nào về Chính sách Riêng tư này, vui lòng liên hệ chúng tôi tại kienthucmarketing.com@gmail.com.