1. Sự chấp nhận

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web kienthucmarketing.com (“Trang web”), bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, bạn không nên tiếp tục sử dụng Trang web.

2. Thông tin chung

Trang web kienthucmarketing.com cung cấp thông tin chung và tư vấn về lĩnh vực tiếp thị và kinh doanh. Mọi thông tin trên Trang web chỉ mang tính chất tham khảo và không thay thế cho lời khuyên chuyên nghiệp hoặc tư vấn cá nhân. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động hoặc quyết định nào dựa trên thông tin từ Trang web.

3. Thay đổi thông tin

Thông tin trên Trang web có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không cam kết cung cấp thông tin luôn luôn cập nhật hoặc chính xác.

4. Liên kết đến trang web bên thứ ba

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về nội dung và quyền riêng tư của các trang web này. Việc truy cập các liên kết này là tùy ý của bạn và chịu rủi ro riêng.

5. Miễn trừ trách nhiệm

Trang web kienthucmarketing.com không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc truy cập Trang web. Bạn chịu mọi rủi ro và nguy cơ từ việc sử dụng Trang web và thông tin có trên đó.

6. Thay đổi tuyên bố từ chối trách nhiệm

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật tuyên bố từ chối trách nhiệm này bất cứ lúc nào. Phiên bản cập nhật sẽ được đăng trên Trang web và có hiệu lực ngay lập tức sau khi đăng.

7. Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến tuyên bố từ chối trách nhiệm này, vui lòng liên hệ chúng tôi tại kienthucmarketing.com@gmail.com