1. Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với trang web kienthucmarketing.com (“Trang web”). Trang web này được vận hành bởi chúng tôi và được cung cấp cho bạn dưới các Điều khoản và Điều kiện sau đây. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân theo các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này, bạn không nên sử dụng Trang web của chúng tôi.

2. Sử dụng Trang web

  • Bạn cam kết tuân thủ tất cả các luật lệ và quy định liên quan đến việc sử dụng Trang web của chúng tôi.
  • Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây nguy hại hoặc gây trở ngại cho Trang web hoặc cho người khác.
  • Chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web bất cứ lúc nào nếu bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

3. Nội dung và Quyền sở hữu trí tuệ

  • Tất cả nội dung trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn vào văn bản, hình ảnh, video và tài liệu khác, đều là tài sản của chúng tôi hoặc các bên cấp phép và được bảo vệ bởi luật bản quyền.
  • Bạn không được sao chép, phân phối, hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên Trang web mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi.

4. Thay đổi Điều khoản và Điều kiện

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào. Phiên bản cập nhật sẽ được đăng trên Trang web và có hiệu lực ngay lập tức sau khi đăng.

5. Bảo mật và Thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Riêng tư của chúng tôi. Bằng cách sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Riêng tư.

6. Liên kết đến trang web bên thứ ba

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thực tiễn bảo mật của các trang web này.

7. Giới hạn trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng Trang web hoặc các nội dung có trên đó.

8. Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến Điều khoản và Điều kiện này, vui lòng liên hệ chúng tôi tại kienthucmarketing.com@gmail.com.